SWESIAQ-modellen

Det är vanligt att personer upplever olika typer av hälsobesvär eller obehag vid vistelse i en viss byggnad. Det råder en allmän osäkerhet om orsakerna till dessa besvär – hur man ska finna vad som är fel i husen och hur man åtgärdar bristerna. Osäkerheten har skapat en mark­nad för mindre kunniga eller oseriösa konsulter som erbjuder olika typer av undersök­ning­ar som kan vara mer eller mindre meningslösa.

En arbetsgrupp inom SWESIAQ har därför tagit fram SWESIAQ-modellen - SWESIAQ:s råd för hur en bra innemiljöutredning bör bedrivas. Den senaste versionen, version 6.0, gick på remiss till alla SWESIAQ-medlemmar i slutet av 2016 och godkändes av SWESIAQ:s styrelse 2017-01-27. Denna version är betydligt mer omfattande än den föregående och finns att ladda ner via följande länk: SWESIAQ-modellen ver. 6.0/The SWESIAQ Model.

Den nya versionen är ett försök att förtydliga och utvidga (utan att förändra de grundläggande principerna) det som kallas version 5 som kan laddas ner här.stora inneklimatpriset Version 5 tilldelades 2013 års Stora Inneklimatpris och är i sin tur en vidareutveckling av resultatet från en arbetsgrupp 2005-2006 (se kolumnen till höger).

SWESIAQ-modellen är ett levande dokument. Du som läsare har kanske synpunkter på innehållet. Skicka i så fall dina åsikter till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se. Ange om din åsikter ska gå enbart till arbetsgruppen eller om du vill publicera som ett debattinlägg i nyhetsbrevet. Vi lovar att beakta alla synpunkter och åsikter så att SWESIAQ-modellen gradvis förbättras!

SWESIAQ-modellen kan ses som ett övergripande dokument som tar upp det systematiska arbetssättet. Men det innehåller inte alla kunskaper som krävs för en bra innemiljöutredning. Vi har därför hittills tagit fram två hjälpdokument, dels  "SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader" (går att ladda ner) och dels ett dokument om hur man utreder ventilationssystem (snart klart). Läs mer under fliken Arbetsgrupper.

2008 gjorde SWESIAQ en enkät till alla kända innemiljöutredare i Sverige. Vi frågade om hur man arbetade och såg på innemiljöproblemen. Enkäten till innemiljöutredare finns tillgänglig för medlemmar.

SWESIAQs patientformulär har tagits fram av en annan arbetsgrupp. Deras arbete presenteras här.

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ