SWESIAQ-modellen

Det är vanligt att personer upplever olika typer av hälsobesvär eller obehag vid vistelse i en viss byggnad. Det råder en allmän osäkerhet om orsakerna till dessa besvär – hur man ska finna vad som är fel i husen och hur man åtgärdar bristerna. Osäkerheten har skapat en mark­nad för mindre kunniga eller oseriösa konsulter som erbjuder olika typer av undersök­ning­ar som kan vara mer eller mindre meningslösa.

En arbetsgrupp inom SWESIAQ har därför tagit fram SWESIAQ-modellen - SWESIAQ:s råd för hur en bra innemiljöutredning bör bedrivas. SWESIAQ-modellen finns i tre versioner. Den senaste, daterad 161031 finns att ladda ner här. Den är fortfarande preliminär men vi räknar med att den - efter mindre korrigeringar efter synpunkter från medlemmarna - kommer att godkännas av styrelsen i början av 2017.

Denna version är ett försök att förtydliga och utvidga (utan att förändra de grundläggande principerna) det som kallas version 5.  SWESIAQ-modellen, version 5 och som kan laddas ner här.stora inneklimatprisetVersion 5 tilldelades 2013 års Stora Inneklimat-pris och är i sin tur en vidareutveckling av resultatet från en arbetsgrupp 2005-2006 (se till höger). Arbetsgruppens första dokument beskriver själva metoden, den s.k. SWESIAQ-modellen.

SWESIAQ-modellen är ett levande dokument. Du som läsare har kanske synpunkter på innehållet. Skicka i så fall dina åsikter till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se. Ange om din åsikter ska gå enbart till arbetsgruppen eller om du vill publicera som ett debattinlägg i nyhetsbrevet. Vi lovar att beakta alla synpunkter och åsikter så att SWESIAQ-modellen gradvis förbättras!

Vi hoppas också att SWESIAQ:s Råd om utredning av ventilationssystem kommer att bli klart inom kort för nedladdning. Sedan tidigare går det att ladda ner "SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader" från denna hemsida.

2008 gjorde SWESIAQ en enkät till alla kända innemiljöutredare i Sverige. Vi frågade om hur man arbetade och såg på innemiljöproblemen. Enkäten till innemiljöutredare finns tillgänglig för medlemmar.

SWESIAQs patientformulär har tagits fram av en annan arbetsgrupp. Deras arbete presenteras här.

Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev!
Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se