SWESIAQ-modellen

Det är vanligt att personer upplever olika typer av hälsobesvär eller obehag vid vistelse i en viss byggnad. Det råder en allmän osäkerhet om orsakerna till dessa besvär – hur man ska finna vad som är fel i husen och hur man åtgärdar bristerna. Osäkerheten har skapat en mark­nad för mindre kunniga eller oseriösa konsulter som erbjuder olika typer av undersök­ning­ar som kan vara mer eller mindre meningslösa.

En arbetsgrupp inom SWESIAQ har därför tagit fram en beskrivning av hur en bra innemiljöutredning bör bedrivas. Metoden är en vidareutveckling av resultatet från en arbetsgrupp 2005-2006 (se till höger). Arbetsgruppens första dokument beskriver själva metoden, den s.k. SWESIAQ-modellen.

 SWESIAQ-modellen, version 5 kan laddas ner här.stora inneklimatpriset

SWESIAQ-modellen har tilldelats 2013 års
Stora Inneklimatpris.

SWESIAQ-modellen är ett levande dokument - detta är version 5. Du som läsare har kanske synpunkter på innehållet. Skicka i så fall dina åsikter till swesiaqmodellen'at'swesiaq.se. Om du har viktigare principiella funderingar kan du istället göra ett inlägg i SWESIAQ:s elektroniska nyhetsbrev. I så fall mailar du ditt inlägg till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se. Vi lovar att beakta alla synpunkter och åstikter så att SWESIAQ-modellen gradvis förbättras!

Vi hoppas att under hand lägga in mer information på denna sida, bl.a. konkreta råd när det gäller olika typer av utredningar.

 

ModellenÅr

2008 gjorde SWESIAQ en enkät till alla kända innemiljöutredare i Sverige. Vi frågade om hur man arbetade och såg på innemiljöproblemen. Enkäten till innemiljöutredare finns tillgänglig för medlemmar.

SWESIAQs patientformulär har tagits fram av en annan arbetsgrupp. Deras arbete presenteras här.

Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev!
Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se