Medlemskap

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

Medlemskap

Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av både forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du rabatt på arrangemang som vi anordnar själva eller med samarbetspartners.

 

Medlemskapet i SWESIAQ är personligt och företag kan inte bli medlemmar i föreningen. Däremot får företag gärna stöda föreningen genom att bli stödföretag. Stödföretag betalar en extra avgift som beror av hur många av företagets anställda som är SWESIAQ-medlemmar. Läs mer om stödföretag nedanför. I vårt nyhetsbrev och längst ner på denna sida redovisar vi vilka som är våra stödföretag.

Medlemsansökan

Ansökan om medlemskap (knappen till höger) ska enligt stadgarna godkännas av SWESIAQ´s styrelse men godkännandet sker genom delegationsbeslut och går snabbt. När du ansöker om medlemskap intygar du att du vill följa SWESIAQ:s stadgar som du hittar här.

 

För att ansöka om medlemskap i SWESIAQ:

Klicka på knappen Medlemsansökan/Ändrade uppgifter högst upp. Öppna dokumentet, fyll i blanketten, spara och skicka med epost till medlemsregistret'at'swesiaq.se. Du kan också skriva ut och skicka med vanlig post. Adressen finns på blanketten.

 

Medlemskapet är personligt. Årsavgiften är 250 kr, eller 200 kr för ISIAQ-medlem.


Företagsmedlemskap förekommer inte.

Stödföretag

För att bli stödföretag krävs ansökan av en kontaktperson på företaget. Ladda ner ansökningsblanketten genom knappen till höger.


 • För att få bli stödföretag så måste företaget ha minst en SWESIAQ-medlem.

 

 • Stödföretagets namn är knutet till organisationsnumret. Större företag med flera organisationsnummer bedöms alltså som separata företag.


 • Kontaktpersonen förmedlar kontakten med SWESIAQ och underrättar oss om eventuella förändringar, så att SWESIAQ alltid har en aktuell förteckning över vilka SWESIAQ-medlemmar som ingår i stödavgiften.


 • Stödföretagens namn publiceras på denna hemsida och i SWESIAQ´s nyhetsbrev. Däremot får inte stödföretagen använda sig av SWESIAQ´s logga.


 • Observera att nytillkommande personer måste ansöka om individuellt SWESIAQ-medlemskap och har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar. I ansökan anges att man är anställd vid stödföretag. Medlemsavgiften ingår då som en del av stödavgiften och betalas direkt av företaget. Redan inbetalda medlemsavgifter under året dras av från stödavgiften.


 • Stödavgiften gäller för kalenderår och är beroende av antalet SWESIAQ-medlemmar vid företaget:

Olika medlemsfakturor

 • Det vanligaste är att fakturan skickas med  epost till hemadressen och betalas privat


 • Hos stödföretag får medlemmarna ingen egen faktura, se information nedanför


 • Den som inte vill betala privat kan registrera sig för pdf-faktura direkt till arbetsgivaren


 • Extraavgift 50 kr för pappersfakturor


 • Flera anställda vid samma företag kan beställa gruppfaktura (knappen nedanför)


 • Knappen Medlemsansökan/Ändrade uppgifter (som finns högst upp) använder du för att anmäla ändrad typ av faktura

1.500 kr/år

1-4 medlemmar

3.000 kr/år

5-8 medlemmar

5.000 kr/år

obegränsat antal medlemmar

Företag som redan stöder oss:

Vi tolkar företagens stöd som en uppskattning av att SWESIAQ finns som en oberoende organisation i inomhusmiljöfrågor. Men vi är inte beroende av företagens stöd, varken ekonomiskt eller på annat sätt. Vi varken stödjer eller bedömer de tjänster/produkter som stödföretagen tillhandahåller.

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate