Startsida

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

In English

Vi försöker svara inom 10 arbetsdagar

Det kostar inget

SWESIAQ är en oberoende, ideell, svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. 

Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.

 

SWESIAQ är en nationell avdelning av den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

Läs senaste nyhetsbrevet

Nr 76 Oktober 2020

 • SWESIAQs höstmöte - en succé!
  • Se presentationerna som film i efterhand!
 • SWESIAQ har fått nya stadgar
 • Intressant om luftburen spridning av virus och bakterier
  • Läs Malin Alsveds avhandling! Se disputationsfilmen!
 • SWESIAQ har fått två nya stödföretag
 • Bra innemiljöutredning enligt SWESIAQ-modellen
  • Mall för inledande inventering med färdigt exempel
  • Vem gör landets bästa innemiljöutredning?
 • SWESIAQ debatt:
  • Tumregler för luftväxling - Göran Stålbom
   • Kritisk genomgång av historien bakom våra luftväxlingsriktvärden
 • På gång inom innemiljöområdet

We invite the Indoor Air community to join ISIAQ for a two-part webinar series, Modelling Infection Risk from Indoor Aerosol Exposure to SARS-CoV-2. During these sessions, 10+ developers will summarize their risk assessment tools so that they may be better understood and compared by potential users in the ISIAQ community.

Read here for more information about this series and the developers. The webinars are free and open to the public, but due to limited space, registration is required.

Register for the Europe-Asia option, November 30 @ 6am UTC
Register for the US-Europe option, December 2 @ 5pm UTC

SWESIAQs råd

SWESIAQs råd har tagits fram av arbetsgrupper inom SWESIAQ med experter från olika yrkesgrupper som har stor erfarenhet av innemiljöproblem.


 • SWESIAQ-modellen, SWESIAQs råd vid innemiljöutredningar, är grunden för de övriga råden och är avsedda som stöd för de som utför, beställer och kontrollerar utredningarna och även för brukarna. Vi tror att kvaliteten på utredningarna förbättras genom ett systematiskt, demokratiskt arbetssätt.
 • Formulär för avtal om innemiljöutredning enligt SWESIAQ-modellen.
 • Mall för utredningens inledande, obligatoriska inventering så man inte hamnar fel från början.
 • SWESIAQs råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem, bl.a. genomgång av för- och nackdelar med de flesta kommersiella metoderna för mikrobiologisk analys.
 • SWESIAQs råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem. En arbetsgrupp har just börjat arbeta med uppdatering av den bilaga som handlar om självdragsventilation.

Alla nyhetsbreven


Se alla gamla nyhetsbrev

och sök bland artiklarna

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate