Ventilation och klimat

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

Ventilation och klimat

Handbok ventilation (SWEGON 2007):

Beteckningar,, Omräkningsfaktorer, Definitioner, Hjälpmedel, Ventilationens syfte, Riktlinjer, Ventilationsprinciper, Ventilationssystem, Omblandande och Deplacerande ventilation, Mätning och injustering, Akustik

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate