Mall för inventering enligt SWESIAQ-modellen

Inledande, översiktlig inventering enligt SWESIAQ-modellen


Mellan uppdragsgivaren/beställaren av en innemiljöutredning och utredaren bör det finnas ett skriftligt avtal där man bland annat är överens om att utredningen ska ske enligt SWESIAQ-modellen. Ett förslag till sådant avtal finns här.
I avtalet kommer man också överens om vilka personer som ska ingå i kontaktgruppen (sidan 15 i SWESIAQ-modellen). Efter att kontaktgruppen samlats för första gången, och man utbytt erfarenheter om innemiljöproblemen, bör sedan varje innemiljöutredning inledas med att innemiljöutredaren gör en översiktlig inventering av alla misstänkta brister i objektet.


För att inget ska glömmas bort bör inventeringen ske enligt ett färdigt formulär med fasta rubriker som alla ska fyllas med text av innemiljöutredaren. Under de fasta rubrikerna får innemiljöutredaren skriva ned sina iakttagelser, indikerande mätresultat och till slut sammanfatta läget. Systemet med fasta rubriker underlättar för beställare, brukare och andra att kontrollera att innemiljöutredaren gjort ett bra jobb och har undersökt allt - även om det i första skedet bara är översiktligt.


Mallen avslutas med innemiljöutredarens bedömning av alla misstänkta brister och till slut ger rangordnade förslag på hur man går vidare - genom fördjupad utredning och/eller olika åtgärder. Alla i kontaktgruppen får läsa inventeringsrapporten och den diskuteras sedan på ett nytt möte inom gruppen. När allt är genomdiskuterat, bestämmer gruppen (i sista hand beställaren) om fortsättningen. Först då börjar den egentliga innemiljöutredningen. Naturligtvis kan det hända att inne-miljöutredaren redan vid inventeringen hittar en tydlig brist och att den är själva orsaken till att brukarna mår dåligt.

Men oftast har inventeringen istället inneburit att innemiljöutredaren fått en lista över misstankar som måste utredas.


Inventeringens viktiga uppgift är att på kort tid ge en överblick över alla misstänkta brister. Utan inventering riskerar man att starta dyrbara och tidskrävande undersökningar som till slut visar sig bli en återvändsgränd.


Nedanför finns en knapp där du kan ladda ner själva mallen. Den är i Wordformat men rubriker går inte att ändra. Det går bara att fylla i inom rutorna. Där finns också knappar med ett färdigifyllt exempel, en planritning som hör till exemplet och det avtal som hör till exemplet. Exemplet grundar sig på en verklig utredning av Lasse Iisakka hos Byggmiljögruppen, men alla namn är påhittade och några detaljer är tillagda så att mallen blivit någorlunda komplett ifylld.


Kom gärna med egna exempel som vi kan lägga upp på hemsidan. Skicka till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se !