Självdrag

SWESIAQs råd vid utredning av självdragssystem i bostad

Kalkylbladet PNVB1255 finns i tre versioner


Klicka på bilderna till vänster för att ladda ner råden och de olika versionerna av PNVB1255.

Klicka på knapparna för att ladda ner mallar och förklaringar

SWESIAQs råd vid utredning av självdragssystem i bostad


Råden kan ses som en bilaga till SWESIAQ-modellen och är tänkt som ett stöd för bland annat innemiljöutredare, OVK-kontrollanter, tillsynsmyndigheter, fastighets-ägare och brukare.

1. PNVB1255. Excel-kalkylblad för beräkning och simulering av självdrag

Originalversionen, framtagen av professor Lars Jensen, Installationsteknik, Lunds tekniska högskola.

2. PNVB1255 med inlagda data från exempelbostaden i Självdragsråden

Version 2 som även har en hjälpflik för automatisk addering av parallella komponenter.

3. PNVB1255 utan inlagda data. För egna beräkningar

Version 2 som även har en hjälpflik för automatisk addering av parallella komponenter.