Stödföretag

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

Stödföretag

    

Tack alla företag som valt att stödja oss!       Företagsloggorna finns längst ner!


  • Stödföretag måste ha minst en SWESIAQ-medlem.


  • Stödföretag betalar en avgift, där storleken beror på antalet SWESIAQ-medlemmar i företaget. Stödavgiften gäller för kalenderår och avgifterna syns till höger.


  • Stödföretagens namn publiceras längst ner på denna sida och i SWESIAQ´s nyhetsbrev. Däremot får inte stödföretag använda sig av SWESIAQ´s logga.


  • För att bli stödföretag krävs ansökan av en kontaktperson på företaget.


  • Kontaktpersonen förmedlar kontakten med SWESIAQ och underrättar oss om eventuella förändringar.


  • Stödföretagets namn är knutet till organisationsnumret. Större företag med flera organisationsnummer bedöms alltså som separata företag.


  • Observera att nytillkommande personer måste ansöka om individuellt SWESIAQ-medlemskap och får då samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar.
    I ansökan anges att man är anställd vid stödföretag. Medlemsavgiften ingår då som en del av stödavgiften och betalas direkt av företaget. Redan inbetalda medlemsavgifter under året dras av från stödavgiften.


  • Ladda ner ansökningsblanketten genom knappen nedanför!


1.500 kr/år

1-4 medlemmar

3.000 kr/år

5-8 medlemmar

5.000 kr/år

obegränsat antal medlemmar

Vi tolkar företagens stöd som en uppskattning av att SWESIAQ finns som en oberoende organisation i inomhusmiljöfrågor. Men vi är inte beroende av företagens stöd, varken ekonomiskt eller på annat sätt. Vi varken stödjer eller bedömer de tjänster/produkter som stödföretagen tillhandahåller.

Företag som redan stödjer oss

(I bokstavsordning, klicka på loggan för att komma till hemsidan)

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate