Beställning av innemiljöutredning enligt SWESIAQ-modellen

Beställning av innemiljöutredning enligt SWESIAQ-modellen


En arbetsgrupp inom SWESIAQ tagit fram tre formulär och två vägledande dokument för att underlätta avtal mellan beställare och innemiljöutredare vid beställning av  innemiljöutredningar enligt SWESIAQ-modellen:


  1. En vägledning som i första hand är riktad till innemiljöutredare

  2. Ett formulär som när det fyllts i och skrivits under, fungerar som avtal mellan beställare och innemiljöutredare vid beställning av innemiljöutredningens inledande, översiktliga inventering

  3. Bilaga 1 som alltid bifogas detta avtal och som innehåller hänvisningar till SWESIAQ-modellen och andra referenser

  4. Bilaga 2 som också bifogas avtalet och som är en förteckning över dokument som utgör underlag till avtalet

  5. Ett formulär som när det fyllts i och skrivits under fungerar som tilläggsavtal och gäller de fortsatta, fördjupade utredningarna. Tilläggsavtalet bör inte upprättas innan den inledande inventeringen är slutförd och avrapporterad i kontaktgruppen.
    Det kan behöva kompletteras med ytterligare, mer detaljerade avtal.


I formulären går inte texten att ändra. Det är bara möjligt att fylla i rutor och kryssmarkera genom klickning.
Formulären/Vägledningarna kan fritt laddas ner, klicka på knapparna! 

Vi är tacksamma för alla synpunkter, klicka på knappen till höger!


Exempel på ifyllda formulär:

         Avtal                       Bilaga 2               Tilläggsavtal

Beställningsdokumenten har tagits fram av en arbetsgrupp inom SWESIAQ och godkänts av SWESIAQs styrelse 2020-01-15. Arbetsgruppen har bestått av följande personer:


Jim Althinsson

Per-Eric Hjelmer

Anders Lundin

Maria Löfholm

Joakim Thunborg