Möten & Konferenser

Möten & Konferenser

SWESIAQ har normalt ett höst- och ett vårmöte som vi försöker fylla med intressanta föredrag och diskussioner inom innemiljöområdet. Vårmötet brukar avslutas med SWESIAQs ordinarie årsmöte.

 

I våra nyhetsbrev, under "På gång inom innemiljöområdet", finns alltid en lista över kommande arrangemang som vi tycker är intressanta, både de vi ordnar själva och andra.

Presentationerna från vårmötet 2023


För att se presentationerna från vårmötet:
Klicka på namnen på presentatörerna i
blå fetstil • Varför blir vissa sjuka av innemiljön och andra inte? Rapport från ett avslutat projekt; Anna-Sara Claeson, docent, Inst. Psyko­logi, Umeå
 • Oönskade luftrörelser, några erfarenheter och funderingar; Gunilla Bok, WSP
 • SWESIAQs nya råd - Utredning av självdragssystem i bostad:
  Presentation av självdragsråden; Anders Lundin, miljöhygieniker,SWESIAQ
  Självdragsventilationens fysikaliska funktion. Luftflödes­be­räk­ning med Excel;
  Lars Jensen, professor, Installationsteknik, Lund


 • Lämpliga konsekvenser av WHOs nya luftkvalitetsriktlinjer för mål och normer i Sverige; Bertil Forsberg, prof. miljömedicin, Inst. folkhälsa o klin. medicin, Umeå
 • Dags att förändra de svenska ventilationsreglerna?!
  Debatt med inledning av Anders Lundin
 • SWESIAQs årsmöte


På gång inom innemiljöområdet


15 september

Sista dagen för att söka SWESIAQs studentstipendium!

Läs mer här.

 

20 september på distans eller i Bern, Schweiz

First WHO/Europe Indoor Air Conference

Kostnadsfritt! Läs mer här.


24 september

Skicka in abstract till RoomVent (se nedan)!


10-11 oktober i Stockholm eller på distans
Inomhusmiljö – SIFU
OBS! SIFUs innemiljökonferens ger 10 % rabatt för alla SWESIAQs prenumeranter. Ange koden Inomhus10
Läs mer och anmäl dig här.


22-25 april 2024 i Stockholm
RoomVent - Internationell konferens om ventilation

                    och innemiljö
Läs mer här