Möten & Konferenser

Möten & Konferenser

SWESIAQ har normalt ett höst- och ett vårmöte som vi försöker fylla med intressanta föredrag och diskussioner inom innemiljöområdet. Vårmötet brukar avslutas med SWESIAQs ordinarie årsmöte.

 

I våra nyhetsbrev, under "På gång inom innemiljöområdet", finns alltid en lista över kommande arrangemang som vi tycker är intressanta, både de vi ordnar själva och andra.

 • Möjlighet besöka Aerosol- o klimatlaboratorium o kammare

 • Are “dry air” buildings healthy for you?
  Peder Wolkoff, NFA, Danmarks forskn. center f arbetsmiljö
 • Smittspridning i inomhusmiljöer – vem smittar,
  i vilka situationer och hur kan vi förhindra det?

  Sara Thuresson, LTH
 • Vad vet vi om vattenskador inomhus, vilka skador är vanligast och vad kostar de?
  Christian Mattsson, LTH
 • Värmeexponering inomhus och folkhälsa
  Mare Lõhmus, Institutet för Miljömedicin, Stockholm
 • Effects of extreme heat and cold on vulnerable groups
  Chuansi Gao, LTH
 • Är luftrenare verkligen mirakelmaskiner?
  Eva Emanuelsson, RISE
 • Hälsoskyddsinspektörens roll och utmaningar vid tillsyn av inomhusmiljön
  Christian Worén, Avesta kommun
 • 30 minuters diskussionstid!
 • SWESIAQs årsmöte för medlemmar
  Bli medlem, Klicka på knappen


Fullständigt program, presentationer av föreläsare o innehåll här

Deltagandet är kostnadsfritt, lunch till självkostnadspris

Anmäl dig senast 11 april genom att klicka på länken !

På gång inom innemiljöområdet


18 april 2024 i Lund
SWESIAQs vår- och årsmöte hos CHIE
Mer information finns till vänster!


22-25 april 2024 i Stockholm
RoomVent - Internationell konferens om ventilation

och innemiljö
Läs mer här


23-26 april i Stockholm
Nordbygg: Byggmässa med bl.a. inneklimatsarenan som har många korta presentationer om innemiljö
Läs mer här.


22 maj i Stockholm eller på distans
Ability Partner: Miljö- och hälsoskyddsinspektör – Förebyggande och effektiv bostadstillsyn
Läs mer här


7-11 juli 2024 i Honolulu, Hawaii
Indoor Air 2024 -

ISIAQs internationella innemiljökonferens
Läs mer här


22-23 oktober i Stockholm
SIFU: Innemiljökonferens – Strategier, metoder och mätning för en bättre inomhusmiljö
Mer info kommer senare. Läs mer här