Fukt och mögel

Fukt och mögel

Sammanställningar av samband mellan fukt/mögel och hälsoeffekter


  • Fisk WJ, Lei-Gomez Q, Mendell MJ. Meta-analyses of the associations of respiratory health effects with dampness and mold in homes. Indoor Air. 2007;17(4):284-96
  • Fisk WJ, Eliseeva EA, Mendell MJ. Association of residential dampness and mold with respiratory tract infections and bronchitis: a meta-analysis. Environ Health 2010, 9:72

  • Mendell MJ, Mirer AG, Cheung K, Tong M, Douwes J. Respiratory and allergic health effects of dampness, mold, and dampness-related agents: a review of the epidemiologic evidence. Environ Health Perspect. 2011;119(6):748-56

  • Mendell MJ, Macher JM, Kumagai K. Measured moisture in buildings and adverse health effects: A review. Indoor Air. 2018 Jul;28(4):488–499

  • Miljöhälsorapporten

  • Jaakkola MS, Quansah R, Hugg TT, Heikkinen SA, Jaakkola JJ. Association of indoor dampness and molds with rhinitis risk: a systematic review and meta-analysis. J Allergy Clin Immunol. 2013, 132(5):1099-110

  • Kanchongkittiphon W, Mendell MJ, Gaffin JM, Wang G, Phipatanakul W. Indoor environmental exposures and exacerbation of asthma: an update to the 2000 review by the Institute of Medicine. En­vi­ron Health Perspect. 2015 Jan;123(1):6–20

  • Thoren K, Albin M, Järvholm B. Systematiska kun­skaps­översikter; 1. Betydelsen av fukt och mögel i inomhusmiljö för astma hos vuxna. Arbete och hälsa. 2010;44(8)

  • Quansah R, Jaakkola MS, Hugg TT, Heikkinen SA, Jaakkola JJ. Residential dampness and molds and the risk of developing asthma: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2012;7(11) :e47526

  • WHO Guidelines for indoor air quality: dampness and mould. World Health Organization; 2009


Mer om fukt och mögel