Är det bara fuktskador som avger emissioner kemiska ämnen till luften

Är det bara fuktskador som avger emissioner (kemiska ämnen, gaser, partiklar) till luften?

 

Nej inte alls, alla nya material avger i början en hel del gaser (emissioner), även naturligt förekommande ämnen (t.ex. trämaterial [framförallt furu och gran; lövträ i mindre utsträckning]). I nyproducerade och renoverade byggnader har man därför alltid förhöjda halter av flyktiga organiska kemiska ämnen (s.k. VOC) jämfört med äldre byggnader. Dessa halter avklingar normalt under första halvåret/året till mer normala bakgrundsnivåer.


Med stor sannolikhet kan även kemiska emissioner i sig, utan närvaro av fukt, bidra till hälsobesvär, men frågan är vilka emissioner/ämnen? Det vet vi inte riktigt idag. Forskning har dock visat att hushållens användning av hygien- och rengöringspreparat kan påverka besvärsförekomsten hos de boende. SWESIAQ planerar att ge ut ett dokument om kemiska emissioner.