Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som boende Vad säger lagen om åtgärder av fukt och mögel

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som boende: Vad säger lagen om åtgärder av fukt och mögel?

 

Myndigheter, lagstiftning och följdförordningar, är mycket tydliga med att fukt- och mögelskador skall åtgärdas, och att skadat material skall bytas ut så långt möjligt (kan var svårt att byta bärande delar). Även luktolägenhet (t.ex. ”mögellukt”) är, i många fall, enligt Miljöbalken, MB, att betrakta som ”olägenhet för människors hälsa" (MB 1998:808, kap 9, § 3, samt FoHMFS 2014:14 Allmänna råd om fukt och mikroorganismer.)